Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromfungi fungi viawszystkodupa wszystkodupa
0386 fbfb 390
Reposted fromunr-eal unr-eal viawszystkodupa wszystkodupa
9247 adc9 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaburdel burdel
Reposted fromzatora zatora viaburdel burdel
Nauczona długim doświadczeniem wiem, co robić, gdy opuszcza mnie kolejna osoba, a źle sobie radzę, gdy ktoś chce ze mną zostać albo próbuje mnie zatrzymać.
— Joanna Bator – Ciemno, prawie noc
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabutterbeer butterbeer
3171 8dd5 390
6193 d49d 390

Woody Allen.

Reposted fromnickdrake nickdrake viabutterbeer butterbeer
1346 24d1 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viabutterbeer butterbeer
3480 7cee 390
Reposted fromdeathrider deathrider viabutterbeer butterbeer
6515 ef8f 390
Chciałbym
zrozumieć człowieka,
który skacze z szesnastego piętra
i w locie krzyczy:
- Nie ma śmierci!

Chciałbym
zrozumieć drzewo,
które w samym środku lata
próchnieje.

Chciałbym
zrozumieć mordercę,
który klęczy nad swoją ofiarą
i płacze.

Chciałbym
zrozumieć Einsteina,
który na łożu śmierci mówi:
- Umieram
i nie wiem, co to wiatr.

Chciałbym
zrozumieć mężczyznę,
który stoi na czubku Everestu
i mówi:
- Nie wiem,
jak stąd zejść.

Chciałbym
zrozumieć kroplę rosy,
która mówi:
- Boję się deszczu.

Chciałbym
zrozumieć króla,
który w chwili koronacji mówi:
- Tak oto
traci się wolność.

Chciałbym
zrozumieć chłopaka,
który podciął sobie żyły
w stacji honorowego krwiodawstwa.

Chciałbym
zrozumieć przyjaciela,
który umarł dwa lata temu
i do tej pory jeszcze nie wrócił.

Chciałbym
zrozumieć faceta,
który patrzy w lustro i mówi:
- To nie jestem ja.
— Borszewicz
Reposted fromwstydem wstydem
9531 cc6b 390
Reposted fromkarahippie karahippie
Reposted fromkjn kjn viamarcinmarcin marcinmarcin
1955 3078 390
5628 36f4 390
Reposted fromintrigante intrigante viaburdel burdel

Bardzo się zestarzałam w tym roku

Reposted fromosiaka osiaka viaadriannak adriannak
Nie przekonasz kobiety, że jest ładna. Jeśli ktoś kiedyś, w czasach dojrzewania powiedział jej, że posiada jakąś wadę, czy też jest brzydka, ona wierzy w to do dzisiejszego dnia.
Może się oszukiwać, wmawiać sobie, że to nie ważne, akceptować tę wadę. Nawet uważać, że zamieniła ją w zaletę, ta część jej jest piękna. Wyrosnąć z brzydkiego kaczątka na oszałamiającego łabędzia.To czasem w jej głowie, gdy siedzi sama w swoim pokoju, pojawiają się myśli, wracają słowa wypowiedziane przez tę osobę wiele lat temu. Tak po prostu jest. To nigdy nie wyjdzie z jej głowy. Także zważajcie na swe słowa, bo mogą nigdy nie zostać zapomniane.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viaadriannak adriannak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl